Bioetyka

« Powrót do indeksu słownika

Bioetyka to zastosowanie etyki w obszarach medycyny, badaniach biomedycznych i polityce zdrowotnej. Bioetyka stała się ważnym obszarem zainteresowana wraz z rozwojem zwłaszcza w dziedzinie medycyny genetycznej i reprodukcji. Do aspektów etycznych badań i polityki często odnosi się, używając skrótu „ELSI” (ang. ethical, legal and social issues — kwestie etyczne, prawne i społeczne).

« Powrót do indeksu słownika