Zasady dla organów oceniających technologie medyczne

Last update: 23 listopada 2015

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Wprowadzenie

Ocena Technologii Medycznych (Health Technology Assessment, HTA) różni się pomiędzy krajami pod względem relacji do struktur systemu ochrony zdrowia i warunków. Ponieważ pojawia się coraz więcej organów oceniających technologie medyczne, Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Rozwoju HTA, niezależna grupa naukowców zajmujących się HTA, opracowała dla nich zestaw piętnastu zasad dotyczących organizacji i działania.1 Zasady te podkreślają standardy i elementy dobrej praktyki organów HTA, co ma im ułatwić jak najlepszą realizację roli łącznika pomiędzy obszarem podejmowania decyzji politycznych i naukowych.

Struktura programów oceniających technologie medyczne

 1. Cel i zakres oceny HTA powinien być jasno określony i odpowiedni do jej zastosowania
 2. Organizacja HTA powinna działać w sposób przejrzysty i bezstronny
 3. Ocena HTA powinna uwzględniać wszystkie odpowiednie technologie
 4. Powinien istnieć jasny system ustalania priorytetów oceny HTA

Metody oceny technologii medycznych

 1. Ocena HTA powinna korzystać z właściwych metod wyliczania kosztów i korzyści
 2. Oceny HTA powinny uwzględniać szeroki zakres dowodów i wyników
 3. Podczas przeprowadzania oceny HTA należy uwzględnić pełną perspektywę społeczną
 4. Oceny HTA powinny jasno przedstawiać niepewności w uwzględnianych oszacowaniach
 5. Oceny HTA powinny uwzględniać i wyjaśniać kwestie możliwości uogólnienia i przenoszenia

Procesy stosowane przy ocenianiu technologii medycznych

 1. Osoby przeprowadzające oceny HTA powinny aktywnie angażować wszystkie główne grupy interesariuszy (tj. organizacje zawodowe, organizacje pacjentów, producentów)
 2. Osoby przeprowadzające ocenę HTA powinny aktywnie poszukiwać wszystkich dostępnych danych
 3. Implementacja wyników oceny HTA musi być monitorowana

Wykorzystanie oceny technologii medycznych do podejmowania decyzji

 1. Oceny HTA powinny być dostarczane terminowo
 2. Wyniki ocen HTA muszą zostać właściwie przekazane osobom podejmującym decyzje
 3. Związek między wynikami HTA i procesem podejmowania decyzji musi być przejrzysty i jasno zdefiniowany

Na podstawie tego zestawu zasad Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Rozwoju HTA opracowała także przydatne narzędzia: serię pytań, których można użyć do przeprowadzenia analizy porównawczej lub rozwoju organizacji HTA2 (zob. Arkusz informacyjny: Podstawowe zasady i powiązane pytania dotyczące analizy porównawczej organów HTA).

Piśmiennictwo

 1. Drummond, M., Schwartz, J.S., Jönsson, B. (2008). ‘Key principles for the improved conduct of health technology assessments for resource allocation decisions.’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 24(3), 244-258.
 2. Drummond, M., Neumann, P., Jönsson,B., et al. (2012). ‘Can We Reliably Benchmark Health Technology Assessment Organizations?’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 28(2), 159-165.

Załączniki

A2-6.02.2-v1.1

Powrót do góry

Wyszukiwarka narzędzi