Principii pentru organismele de evaluare a tehnologiilor medicale

Last update: 23 noiembrie 2015

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Introducere

Evaluarea tehnologiilor medicale (HTA) variază de la o țară la alta, în funcție de structura și condițiile fiecărui sistem național de sănătate. Deoarece numărul organismelor de evaluare a tehnologiilor medicale crește constant, un set de cincisprezece principii-cheie legate de organizarea și funcționarea acestora a fost dezvoltat de către Grupul Internațional de Lucru pentru Progresul HTA, un grup independent de cercetători din domeniul HTA.1 Aceste principii au la bază standarde și bune practici pentru organismele de HTA, având scopul de a ajuta aceste organisme să își asume rolul de legătură între lumea științifică și factorii politici de decizie.

Structura programelor de evaluare a tehnologiilor medicale

 1. Obiectivul și domeniul de aplicare a HTA trebuie să fie bine definite și relevante pentru utilitatea acestui proces.
 2. HTA trebuie să fie un proces transparent și obiectiv.
 3. HTA trebuie să includă toate tehnologiile relevante.
 4. Trebuie să existe un sistem clar de stabilire a priorităților pentru HTA.

Metode de evaluare a tehnologiilor medicale

 1. HTA trebuie să încorporeze metode adecvate pentru evaluarea costurilor și beneficiilor.
 2. HTA trebuie să ia în calcul o gamă largă de dovezi și rezultate.
 3. Procesul de HTA trebuie să aibă o perspectivă care ia în considerare întreaga societate.
 4. HTA trebuie să caracterizeze explicit incertitudinile aplicabile estimărilor.
 5. HTA trebuie să ia în calcul și să rezolve problemele legate de posibilitatea de generalizare și transfer al concluziilor.

Procesele de efectuare a evaluării tehnologiilor medicale

 1. Persoanele implicate în HTA trebuie să comunice în mod activ cu toate principalele grupuri de persoane interesate (de exemplu organizațiile profesionale, organizațiile pacienților, producătorii).
 2. Persoanele implicate în HTA trebuie să caute în mod activ toate datele disponibile.
 3. Implementarea concluziilor HTA trebuie monitorizată.

Utilizarea evaluării tehnologiilor medicale pentru adoptarea deciziilor

 1. Procesul de HTA trebuie să aibă loc la timp.
 2. Concluziile HTA trebuie comunicate în mod corespunzător diferiților factori de decizie implicați.
 3. Legătura dintre concluziile HTA și procesele de decizie trebuie să fie transparentă și clar definită.

Pe baza acestui set de principii, Grupul Internațional de Lucru pentru Progresul HTA a dezvoltat, de asemenea, un instrument util: o serie de întrebări conexe care pot fi utilizate pentru stabilirea criteriilor sau dezvoltarea unei organizații de HTA2 (Consultați Fișa de date: Principiile-cheie și întrebări asociate privind stabilirea criteriilor pentru organizațiile de HTA).

Referințe

 1. Drummond, M., Schwartz, J.S., Jönsson, B. (2008). ‘Key principles for the improved conduct of health technology assessments for resource allocation decisions.’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 24(3), 244-258.
 2. Drummond, M., Neumann, P., Jönsson,B., et al. (2012). ‘Can We Reliably Benchmark Health Technology Assessment Organizations?’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 28(2), 159-165.

Atașamente

A2-6.02.2-v1.1

Înapoi sus

Căutare Set de instrumente