Principer för organ för medicinsk metodutvärdering

Last update: 8 februari 2021

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Inledning

Vilken relation medicinsk metodutvärdering (HTA) har till hälso- och sjukvårdssystemets struktur och förhållande varierar mellan länderna.Då fler och fler organ för medicinsk metodutvärdering har bildats har den internationella arbetsgruppen för HTA-utveckling, en oberoende grupp HTA-forskare, tagit fram femton nyckelprinciper för organisation och utförande.1 I principerna betonas standarder och element för god praxis inom HTA-organ, för att de på bästa sätt ska uppfylla rollen som en bro mellan vetenskap och fattande av policybeslut.

Struktur för program för medicinsk metodutvärdering

 1. Målet och omfattningen av HTA bör vara uttalad och relevant för användningen
 2. HTA bör utföras transparent och opartiskt
 3. HTA bör omfatta alla relevanta metoder
 4. Det bör finnas ett tydligt system för att sätta upp HTA-prioriteringar.

Medicinsk metodutvärdering

 1. HTA bör tillämpa lämpliga metoder för att utvärdera kostnader och nyttor
 2. HTA bör utvärdera ett stort antal evidens och utfall
 3. HTA bör utföras ur ett samhälleligt perspektiv
 4. HTA bör uttryckligen beskriva osäkerhet beträffande estimat
 5. HTA bör överväga och inriktas mot generaliserbarhet och överförbarhet

Processer för medicinsk metodutvärdering

 1. De som utför HTA bör aktivt engagera alla intressegrupper (t.ex. organ för vårdpersonal, patientorganisationer, tillverkare).
 2. De som utför HTA bör aktivt söka alla tillgängliga data
 3. Implementeringen av HTA-fynd måste övervakas

Använda medicinsk metodutvärdering för beslutsfattande

 1. HTA bör utföras i rätt tid
 2. HTA-fynd måste kommuniceras på ett lämpligt sätt till olika beslutsfattare
 3. Kopplingen mellan HTA-fynd och beslutsfattande måste vara transparent och tydligt definierad

Den internationella arbetsgruppen för HTA-utveckling har också utvecklat ett användbart verktyg från dessa principer:en serie relaterade frågor som kan användas som måttstock för eller vid utveckling av en HTA-organisation2 (se faktablad:Nyckelprinciper och tillhörande frågor för prestandamätning av HTA-organ).

Referenser

 1. Drummond, M., Schwartz, J.S., Jönsson, B. (2008).’Key principles for the improved conduct of health technology assessments for resource allocation decisions.’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 24(3), 244-258.
 2. Drummond, M., Neumann, P., Jönsson,B., et al. (2012).‘Can We Reliably Benchmark Health Technology Assessment Organizations?’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 28(2), 159-165.

Bilagor

A2-6.02.2-v1.1

Artikelinformation

Kategorier:

Etiketter:
Överst på sidan

Sök i verktygslådan