Αποτελέσματα αναζήτησης

Επίδειξη 229 αποτελεσμάτων 

Συμμετέχοντες ασθενείς – Εθνογραφία και συνηγορία στη δρεπανοκυτταρική νόσο

Εισαγωγή Μια αναφορά περίπτωσης εκπαιδευμένων ιατρικών ανθρωπολόγων που παρακολουθούν άτομα με δρεπανοκυτταρική νόσο (SCD), προκειμένου να διερευνήσουν περαιτέρω το πώς είναι να ζει κανείς με την ασθένεια και να...

Διαβάστε περισσότερα »

Βελτιωμένος οδηγός EUPATI

Βελτίωση των EUPATI κατευθυντήριων οδηγιών του κλάδου Ιστορικό/Λογική βάση των εγγράφων Κατά τη διάρκεια του έργου PARADIGM απαιτήθηκε περαιτέρω επέκταση συγκεκριμένων ενοτήτων των κατευθυντήριων οδηγιών για την συμμετοχή των...

Διαβάστε περισσότερα »

Κιτ βασικής εκπαίδευσης- Κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με...

Διαβάστε περισσότερα »

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών

Η συμμόρφωση των συμμετεχόντων αποτελεί ουσιαστικό μέρος κάθε κλινικής δοκιμής και σημαίνει «τον βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες ακολουθούν τις οδηγίες που τους δόθηκαν για τη συμμετοχή τους στην...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Οδηγίες για τη συμμετοχή των ασθενών στον δεοντολογικό έλεγχο των κλινικών δοκιμών

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του προγράμματος EUPATI ήταν η ανάπτυξη, η ευρεία διαβούλευση και η τελική έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την αλληλεπίδραση των...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετοχή των ασθενών στις ρυθμιστικές επιτροπές του ΕΜΑ

Το άρθρο αυτό διερευνά τη συμμετοχή των ασθενών στις επιστημονικές επιτροπές των ρυθμιστικών αρχών στην ΕΕ, και συγκεκριμένα στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Διαβάστε περισσότερα »

Περισσότερες γνώσεις σημαίνουν περισσότερα οφέλη για τους ασθενείς!

Διαγνώστηκα με πολλαπλή σκλήρυνση και στη συνέχεια …. Όταν έλαβα τη διάγνωσή μου το 2005, δεν γνώριζα πολλά για την πολλαπλή σκλήρυνση. Δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Γιατί να σκεφτόμαστε...

Διαβάστε περισσότερα »

Φίλτρα