Αποτελέσματα αναζήτησης

Επίδειξη 227 αποτελεσμάτων 

Μίνι πακέτα εκκίνησης μαθημάτων – Καθορισμός ερευνητικών προτεραιοτήτων

Αυτό το κιτ βασικής εκπαίδευσης παρέχει ανάγνωση γενικών πληροφοριών, διαφάνειες, βίντεο και κουίζ με σκοπό την εκπαίδευση των ασθενών που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Ενίσχυση της συμμετοχής των ασθενών στην Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (ΑΤΥ)

Η ΑΤΥ είναι μια διεπιστημονική διαδικασία που εξετάζει τις πληροφορίες σχετικά με τις ιατρικές, οικονομικά αποδοτικές, κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και ηθικές πτυχές της εφαρμογής μιας τεχνολογίας υγείας - συνήθως...

Διαβάστε περισσότερα »

Οδηγίες για τη συμμετοχή των ασθενών στην ΑΤΥ

Το έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασθενών (EUPATI) σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών στον ΗΤΑ αποσκοπεί στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης της συμμετοχής των ασθενών σε ολόκληρη τη διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετέχοντες ασθενείς – Εμπειρογνώμων ασθενής στην εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή βιοηθικής

Συμπερίληψη ενός εμπειρογνώμονα ασθενούς στην εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή βιοηθικής μιας φαρμακευτικής εταιρείας. Ο εμπειρογνώμων ασθενής προτάθηκε στην υπάρχουσα επιτροπή, ώστε να συμπεριληφθεί η άποψη των ασθενών σε θέματα που...

Διαβάστε περισσότερα »

Αποτελέσματα κλινικής μελέτης: Δημοσίευση

Μετά τη δημοσίευσή τους, τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών θα πρέπει να ελέγχονται με κριτικό τρόπο και να αξιολογούνται ως προς την αξιοπιστία, τη μεροληψία και τη σημασία τους,...

Διαβάστε περισσότερα »

Οδηγίες για τη συμμετοχή των ασθενών στις κανονιστικές διαδικασίες

Το έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασθενών (EUPATI) σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών στις κανονιστικές διαδικασίες αποσκοπεί στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης της συμμετοχής των ασθενών σε ολόκληρη τη...

Διαβάστε περισσότερα »

Συνταγογράφηση φαρμάκων για ειδικούς πληθυσμούς

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικοί παράγοντες κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκων σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως παιδιά, ηλικιωμένους, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες και ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα »

Φίλτρα