Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • t

 • T-toetsEen t-toets is een statistische toets waarmee kan worden vergeleken of de gemiddelde waarden van twee gegevensgroepen significant van elkaar verschillen. Het wordt gebruikt als maatstaf voor het verschil tussen de gemiddelden van de groepen, in verhouding tot de spreiding van gegevens binnen(...)
 • TekenIn de geneeskunde is een teken iets dat kan worden opgespoord en gemeten, in tegenstelling tot een symptoom (doorgaans een subjectieve beleving van ziekte). Zo kan een teken iets zijn als bloed in de ontlasting, huiduitslag die door een arts kan worden geconstateerd, of een hoge(...)
 • Therapeutische alternatievenTherapeutische alternatieven zijn geneesmiddelen die chemisch verschillen met het voorgeschreven (gebruikte) geneesmiddel maar die hetzelfde klinische effect hebben. Therapeutische alternatieven moeten niet worden verward met generieke geneesmiddelen.
 • TherapietrouwIn de geneeskunde is therapietrouw de mate waarin een patiënt medisch advies correct opvolgt. Slechte therapietrouw betekent vaak dat patiënten zich niet aan de voorgeschreven medicatie en behandelregimes houden. Therapieontrouw of slechte therapietrouw wordt gezien als een groot probleem in(...)
 • Tijdens de behandeling optredende bijwerkingTijdens de behandeling optredende bijwerkingen zijn ongewenste voorvallen die niet aanwezig waren vóór de medische behandeling, of reeds aanwezige voorvallen die na de behandeling in frequentie of hevigheid toenemen. In de terminologie van geneesmiddelenontwikkeling is een bijwerking een(...)
 • Time-to-event eindpuntEen time-to-event (tijd tot voorval) eindpunt is de tijd die nodig is totdat een vooraf vastgesteld voorval plaatsvindt, nadat groepen in een onderzoek begonnen zijn met het ontvangen van de behandeling of placebo. Er zijn verschillende soorten time-to-event eindpunten. Zo is tijd tot(...)
 • ToxiciteitToxiciteit is de mate waarin een chemische of biologische stof een levend organisme kan beschadigen. Het kan verwijzen naar schade aan specifieke organen, weefsels of cellen, of het organisme als geheel. Geneesmiddelenontwikkeling is een stapsgewijs proces waarin informatie over veiligheid(...)
 • TranscriptoomOm eiwitten te produceren worden genen eerst ‘getranscribeerd’ tot boodschapper-RNA (mRNA). Het transcriptoom is het geheel aan boodschapper-RNA-moleculen in een specifieke cel of een specifiek weefsel op een bepaald moment. Door het transcriptoom te analyseren kunnen onderzoekers achterhalen(...)
 • TransgeenEen transgeen organisme (ook wel genetisch gemodificeerd organisme (ggo) genoemd) is een organisme waarvan het genetisch materiaal is veranderd. Genetische modificaties worden aangebracht om bepaalde eigenschappen te produceren (zoals weerstand tegen ziekten bij gewassen) of om ervoor te(...)
 • Type I-foutEen type I-fout treedt op wanneer bij het testen van statistische hypothesen een nulhypothese, die eigenlijk juist is, ten onrechte wordt verworpen. Type I-fouten worden ook wel 'fout positief' genoemd; er wordt een positief effect gevonden wanneer er eigenlijk geen effect is. In extreme(...)