Therapietrouw

« Terug naar Woordenlijst Index

In de geneeskunde is therapietrouw de mate waarin een patiënt medisch advies correct opvolgt. Slechte therapietrouw betekent vaak dat patiënten zich niet aan de voorgeschreven medicatie en behandelregimes houden. Therapieontrouw of slechte therapietrouw wordt gezien als een groot probleem in de medische praktijk, en kan ook de uitkomsten van een klinisch onderzoek beïnvloeden. Slechte therapietrouw, of het niet opvolgen van behandelingsinstructies, kan een aantal redenen hebben. Daarbij valt te denken aan slechte communicatie, vergeetachtigheid of onaangename bijwerkingen.

Pogingen om therapietrouw in de klinische praktijk te verbeteren zijn onder meer vereenvoudiging van de verpakking van geneesmiddelen, het aanbieden van geheugensteuntjes voor geneesmiddelen, het verbeteren van de voorlichting aan patiënten, en minder geneesmiddelen gelijktijdig voorschrijven. In klinische onderzoeken wordt therapietrouw op diverse manieren gemeten, bijvoorbeeld: beoordeling van farmacologische respons, elektronische dagboekjes, tellen van resterende tabletten, hulpmiddelen die de verwijdering van tabletten uit houders controleren, testen van bloed of urine, en gebruik van farmacologische markers/indicatoren.

« Terug naar Woordenlijst Index