Toxiciteit

« Terug naar Woordenlijst Index

Toxiciteit is de mate waarin een chemische of biologische stof een levend organisme kan beschadigen. Het kan verwijzen naar schade aan specifieke organen, weefsels of cellen, of het organisme als geheel.

Geneesmiddelenontwikkeling is een stapsgewijs proces waarin informatie over veiligheid bij mensen en dieren wordt geëvalueerd. Niet-klinische veiligheidsonderzoeken (voordat bij mensen wordt getest) moeten in staat zijn om mogelijke toxische effecten te vinden die zouden kunnen optreden onder de omstandigheden van het latere klinische onderzoek.

« Terug naar Woordenlijst Index