Transcriptoom

« Terug naar Woordenlijst Index

Om eiwitten te produceren worden genen eerst ‘getranscribeerd’ tot boodschapper-RNA (mRNA). Het transcriptoom is het geheel aan boodschapper-RNA-moleculen in een specifieke cel of een specifiek weefsel op een bepaald moment. Door het transcriptoom te analyseren kunnen onderzoekers achterhalen wanneer elk gen aan- of uitstaat in een cel of weefsel, hoe dat celtype normaal functioneert, en hoe veranderingen in de normale activiteit van het gen kunnen worden verstoord door ziekte of bijdragen aan ziekte.

« Terug naar Woordenlijst Index