Significantie

« Terug naar Woordenlijst Index

In een klinisch onderzoek is de significantie een beschrijving van hoe beduidend (geldig) een onderzoeksresultaat is. Wanneer de validiteit (geldigheid) van een onderzoek wordt geëvalueerd, moet zowel de klinische als de statistische significantie van de bevindingen worden meegewogen. Een onderzoek kan beweren klinisch relevant te zijn maar geen betekenis hebben bij gebrek aan voldoende statistische significantie. Een onderzoek waaruit een statistisch significant verschil tussen twee behandelopties blijkt, kan daarentegen onvoldoende klinische relevantie hebben (als een waargenomen effect bijvoorbeeld heel klein maar zeer consistent is).

« Terug naar Woordenlijst Index