Time-to-event eindpunt

« Terug naar Woordenlijst Index

Een time-to-event (tijd tot voorval) eindpunt is de tijd die nodig is totdat een vooraf vastgesteld voorval plaatsvindt, nadat groepen in een onderzoek begonnen zijn met het ontvangen van de behandeling of placebo. Er zijn verschillende soorten time-to-event eindpunten. Zo is tijd tot progressie (TTP) de tijd tussen de indeling (randomisatie) van mensen in groepen binnen een onderzoek, en progressie van de ziekte. Ziekteprogressie moet in dit geval worden gedefinieerd, en specifiek en meetbaar zijn. Zo kan de groei van een bepaalde tumor met een minimale hoeveelheid worden gebruikt als een indicator van ziekteprogressie.

« Terug naar Woordenlijst Index