Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
  • a

  • AbsorptieIn de farmacologie en farmacokinetiek is absorptie het proces waarbij geneesmiddelen vanuit de toedieningsplek (via de mond, inhalatie, intraveneuze of intramusculaire injectie enz.) worden getransporteerd naar het bloed of erin worden opgenomen door capillaire, osmotische, oplossende of(...)
  • Adaptieve opzetDe optie om de opzet van een lopend klinisch onderzoek te wijzigen komt steeds vaker voor en wordt een adaptieve opzet genoemd. De gegevens worden beoordeeld voordat het onderzoek is afgerond. Dit wordt een interim-analyse genoemd en deze kan op diverse tijdpunten worden uitgevoerd.(...)
  • Allogene cellenAllogene cellen zijn cellen afkomstig van een donor – zoals beenmerg of navelstrengbloed.
  • AnoniemVan anonieme gegevens is alle persoonlijke informatie (zoals naam of adres van deelnemers aan klinische onderzoeken) verwijderd zodat mensen die de onderzoeksgegevens gebruiken, de identiteit van de deelnemers niet kunnen achterhalen. Goed geanonimiseerde gegevens bevatten geen informatie die(...)
  • Anonieme coderingssystemenAan verzamelde gegevens van personen in een onderzoek worden unieke codes toegekend zodat ze kunnen worden bewaard en adequaat beheerd. Anonieme coderingssystemen (ACS) gebruiken codes die op geen enkele manier gerelateerd zijn aan persoonlijke informatie die op welke manier dan ook kan worden(...)
  • AnonimiserenDe verwijdering van persoonlijke informatie (zoals naam of adres van deelnemers aan klinische onderzoeken) zodat mensen die de onderzoeksgegevens gebruiken, de identiteit van de deelnemers niet kunnen achterhalen. Goed geanonimiseerde gegevens bevatten geen informatie die redelijkerwijs door(...)
  • AntilichaamEen antilichaam (AB), ook bekend als een immunoglobuline, is een eiwit dat wordt gevormd door het afweersysteem van het lichaam wanneer dit systeem schadelijke stoffen (antigenen genaamd) detecteert. Antigenen kunnen moleculen zijn afkomstig van micro-organismen (bacteriën, schimmels,(...)
  • AttritieAttritie is de uitval van deelnemers gedurende een klinisch onderzoek; ook bekend als 'uitvalpercentage'. Het tegenovergestelde van attritie is 'retentie'. Attritie kan vertekening veroorzaken in onderzoeksresultaten als er in de ene onderzoeksarm meer deelnemers uitvallen dan in een(...)
  • AutoloogAutologe weefsels of cellen zijn weefsels of cellen afkomstig van hetzelfde individu. Zo is huid die wordt overgebracht van het ene deel van het lichaam op een ander deel autoloog weefsel; bij geavanceerde therapieën worden stamcellen afgenomen, bewaard en later weer aan dezelfde persoon(...)