Interim-analyse

« Terug naar Woordenlijst Index

In klinische onderzoeken en andere wetenschappelijk studies is een interim-analyse een analyse van de actuele gegevens uit een lopend onderzoek waarin de primaire onderzoeksvraag wordt behandeld. Een dergelijke analyse kan in potentie de uitvoering van het onderzoek wijzigen. Afhankelijk van de resultaten kan een interim-analyse leiden tot veranderingen – zoals stopzetten van één behandelarm of het aantal deelnemers in een groep wijzigen – of het onderzoek in zijn geheel stopzetten.

Een voorbeeld van een interim-analyse die leidt tot vroegtijdig stopzetten van een onderzoek, is afkomstig van een onderzoek om patiënten met coronaire hartziekte beter te identificeren die baat zouden kunnen hebben bij een implanteerbaar hulpmiddel. Het onderzoek vergeleek de hulpmiddelen met behandeling met geneesmiddelen bij patiënten die levensbedreigende coronaire voorvallen hadden overleefd. Het onderzoek werd stopgezet toen uit een interim-analyse bleek dat er sprake was van een significante afname in alle oorzaken van overlijden bij patiënten die waren ingedeeld bij de behandeling met het implanteerbare hulpmiddel.

Een interim-analyse vereist een zorgvuldige planning en juiste aanpassingen voor de statistische benadering. Een interim-analyse en eventuele verwachte veranderingen in het onderzoek moeten in het onderzoeksprotocol worden beschreven en verantwoord. De optie om de opzet van een lopend klinisch onderzoek te wijzigen komt steeds vaker voor en wordt een adaptieve opzet genoemd.

« Terug naar Woordenlijst Index