Farmacologie

« Back to Glossary Index

Farmacologie is de bestudering van geneesmiddelen, zoals hun kenmerken, wisselwerkingen, toepassingen en biochemische en fysiologische effecten op cellen, weefsels, organen of organismen.

« Back to Glossary Index