Attritie

« Terug naar Woordenlijst Index

Attritie is de uitval van deelnemers gedurende een klinisch onderzoek; ook bekend als ‘uitvalpercentage’. Het tegenovergestelde van attritie is ‘retentie’.

Attritie kan vertekening veroorzaken in onderzoeksresultaten als er in de ene onderzoeksarm meer deelnemers uitvallen dan in een andere, of als er een verschil is tussen de deelnemers die uitvallen en degenen die in het onderzoek blijven. Attritie kan van invloed zijn op de toepasbaarheid van de resultaten van een onderzoek (externe geldigheid) of op de statistische power (onderscheidend vermogen) van een onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek duidt erop dat toepassen van een combinatie van strategieën de retentie van deelnemers in onderzoeken kan verbeteren. Hiervoor kunnen veel verschillende methoden geschikt zijn, bijvoorbeeld aansporen tot deelname, persoonlijke herinneringen voor afspraken sturen en patiënten en/of hun verzorgers betrekken bij het hele opzetproces van het onderzoek.

Synoniemen:
uitvalpercentage
« Terug naar Woordenlijst Index