Anonieme coderingssystemen

« Terug naar Woordenlijst Index

Aan verzamelde gegevens van personen in een onderzoek worden unieke codes toegekend zodat ze kunnen worden bewaard en adequaat beheerd. Anonieme coderingssystemen (ACS) gebruiken codes die op geen enkele manier gerelateerd zijn aan persoonlijke informatie die op welke manier dan ook kan worden gebruikt om de identiteit van de persoon te achterhalen (zo mag de code niet de initialen van de deelnemer of het nummer van het medisch dossier bevatten). Op deze manier kunnen personen die aan klinische onderzoeken deelnemen anoniem blijven.

Codering kan belangrijk zijn om personen in de toekomst te kunnen blijven volgen (bijvoorbeeld om bevoegde professionele zorgverleners toe te staan maatregelen te nemen naar aanleiding van resultaten die voortkomen uit onderzoeken). Om dit mogelijk te maken wordt informatie over welke code aan welke persoon was toegekend doorgaans veilig bewaard, bijvoorbeeld op een afzonderlijke locatie die niet betrokken is bij het onderzoek.

« Terug naar Woordenlijst Index