Absorptie

« Terug naar Woordenlijst Index

In de farmacologie en farmacokinetiek is absorptie het proces waarbij geneesmiddelen vanuit de toedieningsplek (via de mond, inhalatie, intraveneuze of intramusculaire injectie enz.) worden getransporteerd naar het bloed of erin worden opgenomen door capillaire, osmotische, oplossende of chemische werking in de cellen. Dit kan gebeuren via de darmwand, huid of het slijmvlies.

In specifieke situaties, zoals bij intraveneuze therapie (i.v.), is de absorptie duidelijk en is er minder variabiliteit, omdat het geneesmiddel direct in de bloedbaan komt. Bij i.v.-injecties is de biologische beschikbaarheid van het bestanddeel 100%.

Absorptie is een eerste focus bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, omdat een bestanddeel eerst moet worden opgenomen voordat een geneeskundig effect kan optreden. Bovendien kan het farmacokinetische profiel aanzienlijk veranderen door toedoen van factoren die de absorptie beïnvloeden.

« Terug naar Woordenlijst Index