Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
  • z

  • Zmienna zakłócającaZmienna zakłócająca to czynnik, który nie należy do badanej interwencji klinicznej, ale może wpłynąć na pomiary wyników badania. Załóżmy, że w ramach badania 1000 mężczyzn otrzymuje lek zapobiegający katarowi, a 1000 kobiet otrzymuje placebo. Wyniki wykażą, że w okresie badania zachorowało(...)
  • ZwiązekCo najmniej dwa pierwiastki lub cząsteczki, które są ze sobą chemicznie powiązane. Termin „związek” w medycynie często odnosi się do opracowywanego leku.
  • Związek przyczynowo-skutkowyJest to zależność pomiędzy jednym zdarzeniem (przyczyną) a drugim zdarzeniem (skutkiem), przy czym skutek jest bezpośrednim następstwem przyczyny.
  • Zwiększenie skali wytwarzaniaW farmaceutycznych pracach rozwojowych terminem powiększenia skali wytwarzania opisuje się przejście procesu produkcyjnego ze skali laboratoryjnej (zazwyczaj miligramy/gramy) do skali produkcyjnej lub komercyjnej (zazwyczaj kilogramy/tony).
  • ZwielokrotnienieZwielokrotnienie w badaniach klinicznych występuje, jeśli jedno badanie realizuje kilka celów takich jak: ocena kilku różnych dawek leczenia, wykorzystanie kilku różnych punktów końcowych do mierzenia różnych aspektów choroby lub obserwacja różnych podgrup pacjentów.Nieodniesienie się do(...)
  • Zwrot kosztówW badaniach klinicznych jest to rekompensata pieniężna za kwalifikowane wydatki ponoszone przez uczestnika projektu badawczego.
  • Zyskane lata życiaZyskane lata życia (ang. life years, LY) jest miarą ekonomiki zdrowia. Wyrażają liczbę dodatkowych lat życia zyskanych dzięki otrzymanej procedurze leczenia.