Zwielokrotnienie

« Powrót do indeksu słownika

Zwielokrotnienie w badaniach klinicznych występuje, jeśli jedno badanie realizuje kilka celów takich jak:

  • ocena kilku różnych dawek leczenia,
  • wykorzystanie kilku różnych punktów końcowych do mierzenia różnych aspektów choroby lub
  • obserwacja różnych podgrup pacjentów.

Nieodniesienie się do zwielokrotnienia może wypływać na analizy statystyczne i w ten sposób podważać wyniki badania.

Zwielokrotnienie może powodować częstsze występowanie błędów rodzaju I. Do kontrolowania odsetka błędów rodzaju I można wykorzystać wiele metod statystycznych. Metody stosowane w badaniach klinicznych powinny być wskazane w protokole badania lub w dotyczącym go planie analizy statystycznej.

« Powrót do indeksu słownika