Zwrot kosztów

« Back to Glossary Index

W badaniach klinicznych jest to rekompensata pieniężna za kwalifikowane wydatki ponoszone przez uczestnika projektu badawczego.

« Back to Glossary Index