Zwrot kosztów

« Powrót do indeksu słownika

W badaniach klinicznych jest to rekompensata pieniężna za kwalifikowane wydatki ponoszone przez uczestnika projektu badawczego.

« Powrót do indeksu słownika