Związek przyczynowo-skutkowy

« Powrót do indeksu słownika

Jest to zależność pomiędzy jednym zdarzeniem (przyczyną) a drugim zdarzeniem (skutkiem), przy czym skutek jest bezpośrednim następstwem przyczyny.

« Powrót do indeksu słownika