Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • t

 • Tolerancja lekuTolerancję leku można traktować jako zdolność organizmu do zniesienia określonej dawki leku. Z drugiej strony tolerancja leku dotyczy słabnącej reakcji na powtarzane stałe dawki leku lub konieczności zwiększania dawek w celu utrzymania stałej odpowiedzi. Tolerancja leku może prowadzić do(...)
 • TrafnośćTrafność naukowa określa stopień zgodności pomiaru, testu lub badania z założeniem.
 • TransdermalnyTransdermalny oznacza „przez skórę”. Jest to przymiotnik opisujący drogę podawania leku pozwalającą na przejście określonej jego dawki przez skórę i do krwiobiegu, transdermalne mogą być np. plastry lub maści. Przykładami mogą być plastry nikotynowe i ze skopolaminą na chorobę lokomocyjną.
 • TransfuzjaPrzetaczanie krwi lub części składowych krwi (czerwonych i białych krwinek, osocza lub płytek krwi) do krwiobiegu dożylnie.
 • TransgenicznyOrganizm transgeniczny (zwany inaczej organizmem modyfikowanym genetycznie, GMO) to organizm, którego materiał genetyczny został zmieniony. Genetyczne modyfikacje służą do wytwarzania pewnych cech (na przykład odporności na choroby w przypadku roślin) lub powodują wytwarzanie przez organizm(...)
 • TranskrypcjaTranskrypcja to proces, dzięki któremu informacje genetyczne są przenoszone z DNA do RNA (dzieje się tak dzięki enzymowi zwanemu polimerazą RNA). To RNA będzie z kolei pełnić rolę szablonu do tworzenia białek.
 • TranskryptomWytwarzanie białek wymaga wcześniejszej „transkrypcji” genów na przekaźnikowy kwas RNA (mRNA). Transkryptom to cały zestaw cząsteczek mRNA obecny w danej komórce lub tkance w określonym momencie. Analizując transkryptom, badacze mogą określić, który jest włączony lub wyłączony w komórce lub(...)
 • TranslacjaW genetyce translacja jest procesem, dzięki któremu z mRNA powstają białka. W czasie translacji sekwencja RNA jest odczytywana i poddawana translacji na kod aminokwasów, które są blokami tworzącymi białka.
 • Twardy punkt końcowyPunkt końcowy w badaniu klinicznym to wcześniej zdefiniowane zdarzenie: na przykład wystąpienie choroby, objawu lub konkretny wynik badań laboratoryjnych. Osoba osiągająca taki punkt końcowy jest zwykle wykluczana z dalszego udziału w badaniu.Twarde punkty końcowe są dobrze zdefiniowane i mogą(...)
 • u

 • Uczestnicy randomizowaniUczestnicy badania, którzy zostali losowo przypisani do jednego z ramion interwencyjnych lub innych ramion danego badania. Aspekty praktyczne, takie jak brakujące dane przez pewien czas, mogą prowadzić do nieuwzględnienia niektórych pacjentów w ostatecznej analizie.