Trafność

« Powrót do indeksu słownika

Trafność naukowa określa stopień zgodności pomiaru, testu lub badania z założeniem.

« Powrót do indeksu słownika