Transkrypcja

« Powrót do indeksu słownika

Transkrypcja to proces, dzięki któremu informacje genetyczne są przenoszone z DNA do RNA (dzieje się tak dzięki enzymowi zwanemu polimerazą RNA). To RNA będzie z kolei pełnić rolę szablonu do tworzenia białek.

« Powrót do indeksu słownika