Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • s

 • Skuteczność klinicznaW medycynie skuteczność kliniczna wskazuje możliwość wystąpienia korzystnej zmiany (lub efektu terapeutycznego) danej interwencji (np. leku, urządzenia medycznego, zabiegu chirurgicznego lub interwencji w zakresie zdrowia publicznego). O skuteczności mówi się wówczas, jeżeli interwencja jest(...)
 • Skuteczność względnaJest to stopień, w którym interwencja przynosi więcej dobrego niż złego w porównaniu do alternatywnych rozwiązań w idealnych okolicznościach.
 • SomatycznyTermin „somatyczny” jest często używany w biologii w odniesieniu do komórek organizmu, w przeciwieństwie do komórek germinalnych (zarodkowych), które zwykle przekształcają się w komórki jajowe lub plemniki. W medycynie termin „somatyczny” oznacza ogólnie „dotyczący ciała”. Mutacje somatyczne(...)
 • SpecyficznośćSpecyficzność (oznaczenia lub badania) jest to zdolność eksperymentu lub badania klinicznego do prawidłowego wykrycia jedynie konkretnego badanego efektu działania — na przykład różnicy w objawach dwóch grup uczestników otrzymujących różne leki w badaniu klinicznym. Jeśli badanie nie jest(...)
 • Specyfikacja bezpieczeństwaSpecyfikacja bezpieczeństwa produktu leczniczego to podsumowanie ważnych zidentyfikowanych zagrożeń związanych z produktem leczniczym, ważnych potencjalnych zagrożeń i ważnych brakujących informacji. Powinna ona także odnosić się do populacji potencjalnie zagrożonych, a także wszystkich(...)
 • SponsorSponsor to osoba, firma, instytucja lub organizacja, która bierze odpowiedzialność za rozpoczęcie badania klinicznego i zarządzanie nim. Badanie kliniczne może być finansowane przez sponsora, ale może być finansowane przez inny podmiot. Organizacja badania klinicznego jest szczególnie złożona,(...)
 • Sposób podawaniaW sposobach podawania leku rozróżnia się cztery główne aspekty: Drogi podawania (droga, która lek może być przyjęty, np. doustnie, przez iniekcję, inhalację itp.). Nośniki (postaci dawkowania, takie jak tabletki lub granulki o przedłużonym uwalnianiu). Właściwości chemiczne/biologiczne(...)
 • Sprawozdanie z badań klinicznychSprawozdanie z badań klinicznych to dokument zawierający bardzo szczegółowe informacje i planie, metodach i trybie przeprowadzania badań klinicznych dające jasny pogląd na przebieg badań. Takie sprawozdanie powinno wyjaśniać sposób wyboru elementów badania, a także zawierać jego wyniki.(...)
 • ś

 • Środki minimalizacji ryzykaSą to interwencje w zakresie zdrowia publicznego mające z założenia zapobiegać działaniom niepożądanym powiązanym z ekspozycją na lek lub je redukować lub redukować ich intensywność lub wpływ na pacjenta w przypadku wystąpienia działania niepożądanego. Środki minimalizacji ryzyka mają na celu(...)
 • s

 • StabilnośćStabilność to potencjał nieulegania zmianom substancji. Do zmian może dochodzić pod wpływem otoczenia, w którym znajduje się substancja, np. na skutek narażenie na działania światła słonecznego lub wody lub przebywania w ciele. Do zmian może też dochodzić na skutek procesów chemicznych i(...)