Sposób podawania

« Powrót do indeksu słownika

W sposobach podawania leku rozróżnia się cztery główne aspekty:

  1. Drogi podawania (droga, która lek może być przyjęty, np. doustnie, przez iniekcję, inhalację itp.).
  2. Nośniki (postaci dawkowania, takie jak tabletki lub granulki o przedłużonym uwalnianiu).
  3. Właściwości chemiczne/biologiczne aktywnej substancji leku.
  4. Strategie kierowania leku do punktu docelowego (metody podawania powodujące dotarcie leku do określonych narządów, tkanek, guzów lub struktur wewnątrzkomórkowych).
« Powrót do indeksu słownika