Skuteczność kliniczna

« Powrót do indeksu słownika

W medycynie skuteczność kliniczna wskazuje możliwość wystąpienia korzystnej zmiany (lub efektu terapeutycznego) danej interwencji (np. leku, urządzenia medycznego, zabiegu chirurgicznego lub interwencji w zakresie zdrowia publicznego). O skuteczności mówi się wówczas, jeżeli interwencja jest przynajmniej tak dobra jak inne dostępne zabiegi, do których ją porównano.

Mówiąc w kategoriach skuteczności i efektywności, skuteczność dotyczy działania leczenia podczas badań klinicznych lub laboratoryjnych. Efektywność natomiast wskazuje, jak leczenie sprawdza się w praktyce.

« Powrót do indeksu słownika