Specyficzność

« Powrót do indeksu słownika

Specyficzność (oznaczenia lub badania) jest to zdolność eksperymentu lub badania klinicznego do prawidłowego wykrycia jedynie konkretnego badanego efektu działania — na przykład różnicy w objawach dwóch grup uczestników otrzymujących różne leki w badaniu klinicznym. Jeśli badanie nie jest wystarczająco specyficzne, jego wyniki będą fałszywie dodatnie (Błąd rodzaju I).

« Powrót do indeksu słownika