Anonimizacja

« Powrót do indeksu słownika

Usunięcie danych osobowych (takich jak nazwiska lub adresy uczestników badania klinicznego), aby nie można było zidentyfikować uczestników badania klinicznego na podstawie danych badania. W pełni anonimizowane dane nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji poszczególnych osób — nawet za pomocą dopasowywania tych danych do innych źródeł informacji. Anonimizowane dane to dane, z których usunięto wszelkie dane osobowe.

Synonimy:
anonimowy
« Powrót do indeksu słownika