Wektor

« Powrót do indeksu słownika

W terapii genowej wektor jest metodą dostarczania DNA do komórek pacjenta. Typowym wektorem stosowanym w terapii genowej jest adenowirus. Wektor terapii genowej musi zostać zmodyfikowany, aby podjąć próbę leczenia danej choroby. Aby leczenie odniosło sukces, celem wektora muszą być właściwe komórki, przenoszony gen musi być aktywowany w organizmie pacjenta i nie może powodować szkodliwych działań niepożądanych.

« Powrót do indeksu słownika