Analiza zgodna z zamiarem leczenia

« Powrót do indeksu słownika

Analiza zgodna z zamiarem leczenia (ITT) polega na uwzględnieniu w analizie uczestników badania klinicznego na podstawie grup, do których zostali wstępnie przypisani, a nie leczenia, które ostatecznie otrzymali. Nie ma znaczenia, czy wycofali się z udziału w badaniu, czy postępowali zgodnie ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi leczenia, a nawet czy ich leczenie zmieniono na alternatywne.

Analiza zgodna z zamiarem leczenia jest często stosowana do oceny skuteczności nowego leczenia, ponieważ odzwierciedla rzeczywiste warunki: nie każdy wypełnia zalecenia dotyczące leczenia, a lekarze często zmieniają leczenie zależnie od zmian stanu pacjenta.

« Powrót do indeksu słownika