Analiza pośrednia

« Powrót do indeksu słownika

Analiza pośrednia służy do porównania ramion leczenia pod kątem skuteczności lub bezpieczeństwa stosowania w dowolnym momencie przed formalnym zakończeniem badania klinicznego. Analiza pośrednia musi być uwzględniona w planie analizy statystycznej stanowiącym część protokołu.

« Powrót do indeksu słownika