Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • r

 • RisikoEin Risiko ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Behandlung in einer klinischen Praxis oder im Rahmen einer Forschungsstudie Schäden oder Verletzungen verursacht. Hierbei kann es sich um körperliche Schäden oder Verletzungen, aber auch um seelische, soziale oder wirtschaftliche Schäden(...)
 • RisikofaktorEin Risikofaktor ist eine Eigenschaft, ein Zustand oder eine Gewohnheit einer Person, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass bei dieser Person eine bestimmte Erkrankung oder Verletzung eintritt. Beispielsweise kann ein Mangel an körperlicher Bewegung mit der Zeit zu Gewichtszunahme,(...)
 • RisikoforholdRisikoforholdet er et mål for, hvor ofte en bestemt hændelse forekommer inden for et afgrænset tidsrum i en gruppe i forhold til, hvor ofte den forekommer i en anden gruppe.
 • RisikostyringRisikostyring er en proces til at registrere, vurdere, prioritere og træffe de relevante foranstaltninger til mindskning af en risiko. Formålet med risikostyring er løbende at forsøge at sikre, at fordelene ved et bestemt lægemiddel (eller en række lægemidler) opvejer risiciene med den størst(...)
 • Risk Evaluation and Mitigation StrategyTermen "Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS)" bruges i USA og svarer til en risikostyringsplan (RMP - Risk Management Plan) i EU.
 • REMSTermen "Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS)" bruges i USA og svarer til en risikostyringsplan (RMP - Risk Management Plan) i EU.
 • s

 • SelektionsbiasSelektionsbias opstår, når der er systematiske forskelle på sammenligningsgrupperne i en undersøgelse. F.eks. forskelle i kliniske tegn mellem grupperne kan føre til forskellig progression eller reaktion på behandling af sygdommen mellem grupperne, som ikke skyldes selve interventionen.(...)
 • SignaleringsvejEn signaleringsvej er en række af trin, der involverer flere molekyler inde i en celle eller på dens overflade (receptorer), som arbejder sammen om at styre cellens funktioner.Signaleringsveje er vigtige i styringen af mange funktioner, f.eks. celledeling, celledød og aktivering eller(...)
 • SignifikansI et klinisk forsøg er signifikansen en beskrivelse af, hvor betydningsfuldt (gyldigt) et forsøgsresultat er. Ved evaluering af en undersøgelses gyldighed skal både den kliniske og den statistiske signifikans af resultaterne overvejes. En undersøgelse, der har klinisk relevans, mangler måske(...)
 • SignifikansniveauSignifikansniveauet (eller α-niveauet) er en tærskelværdi, der bestemmer, om et undersøgelsesresultat kan anses for statistisk signifikant efter gennemførelse af de planlagte statistiske tests. Signifikansniveauet sættes som oftest til 5 % (eller 0,05), men andre niveauer kan anvendes,(...)