Signifikans

«Tilbage til ordlisteindeks

I et klinisk forsøg er signifikansen en beskrivelse af, hvor betydningsfuldt (gyldigt) et forsøgsresultat er. Ved evaluering af en undersøgelses gyldighed skal både den kliniske og den statistiske signifikans af resultaterne overvejes. En undersøgelse, der har klinisk relevans, mangler måske tilstrækkelig statistisk signifikans til at være betydningsfuld. Omvendt kan en undersøgelse, der påviser en statistisk signifikant forskel mellem to behandlingsmuligheder, mangle klinisk relevans (f.eks. hvis en observeret virkning er meget lille, men yderst konsistent).

«Tilbage til ordlisteindeks