Risikoforhold

«Tilbage til ordlisteindeks

Risikoforholdet er et mål for, hvor ofte en bestemt hændelse forekommer inden for et afgrænset tidsrum i en gruppe i forhold til, hvor ofte den forekommer i en anden gruppe.

«Tilbage til ordlisteindeks