Risikostyring

«Tilbage til ordlisteindeks

Risikostyring er en proces til at registrere, vurdere, prioritere og træffe de relevante foranstaltninger til mindskning af en risiko. Formålet med risikostyring er løbende at forsøge at sikre, at fordelene ved et bestemt lægemiddel (eller en række lægemidler) opvejer risiciene med den størst mulige margin, der kan opnås for den enkelte patient og for målpopulationen som helhed.

«Tilbage til ordlisteindeks