Selektionsbias

«Tilbage til ordlisteindeks

Selektionsbias opstår, når der er systematiske forskelle på sammenligningsgrupperne i en undersøgelse. F.eks. forskelle i kliniske tegn mellem grupperne kan føre til forskellig progression eller reaktion på behandling af sygdommen mellem grupperne, som ikke skyldes selve interventionen. Forkert foretaget randomisering og/eller blinding kan påvirke undersøgelsens statistiske analyse og interne validitet.

Selektionsbias bruges nogle gange til at referere til en fejl i udvælgelsen af undersøgelser med henblik på gennemgang. Publikationsbias er en type selektionsbias. Det kan være forvirrende, at selektionsbias nogle gange bruges til at referere til systematiske forskelle på undersøgelsesgruppen og den almindelige befolkning. Dette fører til problemer med ekstern validitet.

«Tilbage til ordlisteindeks