Signifikansniveau

«Tilbage til ordlisteindeks

Signifikansniveauet (eller α-niveauet) er en tærskelværdi, der bestemmer, om et undersøgelsesresultat kan anses for statistisk signifikant efter gennemførelse af de planlagte statistiske tests. Signifikansniveauet sættes som oftest til 5 % (eller 0,05), men andre niveauer kan anvendes, afhængigt af undersøgelsen. Dette niveau repræsenterer sandsynligheden for, at nulhypotesen bliver forkastet, når den er sand. For eksempel angiver et signifikansniveau på 0,05 en risiko på 5 % for at konkludere, at der er en forskel mellem undersøgelsesresultaterne og nulhypotesen, når der faktisk ikke er nogen forskel.

Signifikansniveauet skal angives i forsøgsprotokollen i afsnittet om statistik. Sandsynligheden for, at et resultat skyldes en tilfældighed og ikke det lægemiddel eller anden intervention, der undersøges, hvis nulhypotesen er sand (dvs. at der ikke er nogen ægte forskel), kaldes ‘p-værdien’. Resultatet siges at være statistisk signifikant, hvis det giver en p-værdi, der svarer til eller er mindre end signifikansniveauet, og bliver således ikke anset for tilfældigt. Dette skrives normalt: p ≤ 0,05.

«Tilbage til ordlisteindeks