Signaleringsvej

«Tilbage til ordlisteindeks

En signaleringsvej er en række af trin, der involverer flere molekyler inde i en celle eller på dens overflade (receptorer), som arbejder sammen om at styre cellens funktioner.

Signaleringsveje er vigtige i styringen af mange funktioner, f.eks. celledeling, celledød og aktivering eller deaktivering af visse gener. De er direkte forbundet med cellens reaktion. Når det første molekyle i en signaleringsvej modtager et signal, aktiverer dette molekyle et andet molekyle. Denne proces gentages, indtil det sidste molekyle er blevet aktiveret, og cellefunktionen er udført. Unormal aktivering eller afbrydelse af signaleringsveje kan føre til forskellige celledysfunktioner, heriblandt kræft. Nogle kræftlægemidler er blevet udviklet til at imødegå disse effekter.

«Tilbage til ordlisteindeks