Statistisk signifikans

«Tilbage til ordlisteindeks

Statistisk signifikans er et grundlæggende begreb inden for hypotesetestning. I ethvert forsøg, hvor der bruges en stikprøve fra en population (f.eks. en stikprøve af patienter med en bestemt sygdom), er der en mulighed for, at en observeret effekt kan skyldes forskelle mellem stikprøven og den samlede population (stikprøvefejl), og ikke det lægemiddel, der undersøges. Et testresultat kaldes statistisk signifikant, når det efter prognosen er usandsynligt, at det er fremkommet alene ved stikprøvefejl, ifølge en sandsynlighedstærskel: signifikansniveauet.

Statistisk signifikans indebærer ikke vigtighed eller praktisk betydning. F.eks. henviser termen klinisk signifikans til den praktiske betydning af en behandlings effekt. Forskere, der udelukkende har fokus på, om deres resultater er statistisk signifikante, rapporterer sommetider om resultater, der ikke er relevante i praksis. Det er også en god idé at rapportere en effektstørrelse sammen med p-værdier. Effektstørrelse er et mål for styrken af en effekt og gør det lettere at drage konklusioner om de praktiske konsekvenser.

«Tilbage til ordlisteindeks