Pot să am încredere în materialul EUPATI?

EUPATI reprezintă materiale educaționale bine structurate, cuprinzătoare, fiabile din punct de vedere științific și ușor de utilizat, destinate pacienților și reprezentanților pacienților, pe o varietate de subiecte. Pentru a realiza acest lucru, EUPATI utilizează un proces cuprinzător de producție de conținut care implică o gamă largă de părți interesate. Combinând aceste cunoștințe și expertiză colective, EUPATI a reușit să realizeze un produs de înaltă calitate care cuprinde peste 4.000 de elemente de conținut.

Procesul de producție de conținut

1. Abordare colaborativă: Procesul de dezvoltare a conținutului EUPATI se bazează întotdeauna pe o inițiativă a mai multor părți interesate. Acesta reunește o gamă largă de perspective în jurul cercetării și dezvoltării de medicamente și tehnologii medicale, inclusiv reprezentanți ai organizațiilor de pacienți, ai mediului academic, ai industriei, ai sectorului digital, ai afacerilor de reglementare, ai organismelor de evaluare a tehnologiilor medicale (HTA), ai furnizării de servicii medicale și ai altor domenii relevante. Această abordare concepută în comun și axată pe pacient asigură faptul că informațiile furnizate sunt complete și bine structurate.

2. Cercetare și expertiză: EUPATI se bazează pe expertiza și cunoștințele partenerilor săi susținători, ale membrilor rețelei și ale consilierilor externi. Înainte de a se lansa în producția de conținut, EUPATI efectuează cercetări calitative și cantitative, precum și analize sistematice ale literaturii de specialitate, asigurându-se că informațiile sunt înrădăcinate în cele mai recente cercetări și literatură științifică.

3. Supravegherea integrității: Pe lângă activitatea de cercetare, EUPATI menține standardele etice prin înființarea unui comitet internațional de etică independent și a unui consiliu consultativ de reglementare. Aceste organisme joacă un rol esențial în protejarea integrității etice și de reglementare a conținutului.

4. Autorat și revizuire diversificată: Conținutul EUPATI este redactat de experți din diverse medii, asigurând un spectru larg de cunoștințe și expertiză. Ceea ce face ca procesul să fie și mai robust este faptul că conținutul este revizuit de experți din diferite grupuri de părți interesate. De exemplu, conținutul scris de un cercetător clinic din industrie este verificat încrucișat de experți din mediul academic sau de pacienți. Pentru a verifica calitatea, fiabilitatea, neutralitatea, lizibilitatea, transparența, incluziunea și responsabilitatea, conținutul este, de asemenea, revizuit de către consiliile noastre independente de revizuire, experți și comitete. De exemplu, conținutul legat de afacerile de reglementare este revizuit de membrii personalului autorităților de reglementare din Germania, Italia, Elveția, Spania și Irlanda. Conținutul HTA a fost revizuit de experți în HTA din cadrul HTAi și EUnetHTA. Materialul referitor la etică este revizuit de către eticieni din cadrul Comitetului de etică al EUPATI.

5. Revizuire internă: Comitetul editorial al EUPATI este format din 4 membri care reprezintă un spectru divers de părți interesate, inclusiv organizații de pacienți, mediul academic, industria și ONG-uri. Aceștia revizuiesc în mod colectiv tot conținutul nou sau actualizat al EUPATI Toolbox și al cursului Patient Expert Course (inclusiv tot conținutul aferent cursurilor de e-learning și cursurilor față în față), menținând coerența, prevenind duplicarea și asigurând adecvarea la publicul vizat. De asemenea, Comitetul editorial se asigură că conținutul rămâne actualizat în lumina modificărilor de reglementare, semnând tot conținutul EUPATI înainte de a fi făcut public.

6. Validare externă: Pentru a se asigura că conținutul este ușor de înțeles și accesibil publicului interesat de sănătate, EUPATI testează o parte semnificativă a materialului său cu avocați ai pacienților, inclusiv testele de accesibilitate a site-ului web pentru cititorii de ecran cu organizații precum Fighting Blindness Ireland. În plus, conținutul este editat de experți în domeniul sănătății pentru a asigura un limbaj adecvat. Feedback-ul primit de la toți evaluatorii și testatorii este încorporat cu sârguință în timpul ciclurilor editoriale ale EUPATI. Această abordare cuprinzătoare garantează fiabilitatea, acuratețea și lizibilitatea conținutului EUPATI.

7. Licență și accesibilitate: Întregul conținut EUPATI este publicat sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), cu excepția materialelor de formare cu plată. Această licență promovează partajarea și distribuția, păstrând în același timp cele mai înalte standarde de fiabilitate.

Concluzie

Angajamentul EUPATI față de calitate, transparență și fiabilitate în procesul de producție de conținut este evident în abordarea sa cuprinzătoare, în supravegherea riguroasă și în dedicarea pentru a face informațiile accesibile publicului. Aceste principii servesc drept bază pentru crearea de conținut, asigurându-se că acesta se aliniază cu cele mai recente cercetări, cu literatura științifică și cu expertiza colectivă a tuturor părților interesate implicate în proces. EUPATI rămâne hotărât în misiunea sa de a furniza informații fiabile și accesibile, răspunzând nevoilor diverse ale publicului său.

Vă rugăm să consultați mai multe detalii în descrierea procesului de creare de conținut și în orientările pentru autori care pot fi descărcate mai jos.

[Disclaimer: Traducerea afișată a fost creată cu ajutorul unui sistem de procesare automată a limbajului].