Αποτελέσματα αναζήτησης

Επίδειξη 10 αποτελεσμάτων 

Έλεγχος και αξιολόγηση

Πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγησης της εμπλοκής των ασθενών Υπόβαθρο/Λογική του εγγράφου: Η αξιολόγηση της ” επιστροφής στην εμπλοκή ” είναι πολύπλοκη, δεδομένων των πολλών παραγόντων...

Διαβάστε περισσότερα »

Κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές

Συνεργασία με κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές: για κοινότητες ασθενών και φαρμακευτικές εταιρείες Υπόβαθρο/Σκοπιμότητα του εγγράφου Οι κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές (ΚΣΕ) μπορούν να βελτιώσουν την έρευνα παρέχοντας...

Διαβάστε περισσότερα »

Εργαλεία για ΑΤΥ

Συμμετοχή των ασθενών στους πρώιμους διαλόγους: ATY: Εργαλεία και πόροι για τους φορείς ATY Ιστορικό/Λογική θεώρηση Οι πρώιμοι διάλογοι με τις ρυθμιστικές αρχές και τους...

Διαβάστε περισσότερα »

Βελτιωμένος οδηγός EUPATI

Βελτίωση των EUPATI κατευθυντήριων οδηγιών του κλάδου Ιστορικό/Λογική βάση των εγγράφων Κατά τη διάρκεια του έργου PARADIGM απαιτήθηκε περαιτέρω επέκταση συγκεκριμένων ενοτήτων των κατευθυντήριων οδηγιών...

Διαβάστε περισσότερα »

Σύγκρουση συμφερόντων

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαχείριση ανταγωνιστικών συμφερόντων σε ένα περιβάλλον με πολλούς ενδιαφερόμενους: Καθοδήγηση για τους ασθενείς και την εμπλοκή των ενδιαφερομένων – κατεβάστε τις...

Διαβάστε περισσότερα »

Κώδικας δεοντολογίας

Κώδικας δεοντολογίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται σε δραστηριότητες εμπλοκής ασθενών στο πλαίσιο της ανάπτυξης φαρμάκων. Ιστορικό/Λογική θεώρηση Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ή διεθνής...

Διαβάστε περισσότερα »

Φίλτρα