Μπορώ να επαναχρησιμοποιήσω το υλικό της EUPATI;

Παρέχουμε άδεια χρήσης όλων των πληροφοριών στις ιστοσελίδες www.eupati.eu, www.toolbox.eupati.eu και learning.eupati.eu με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Τι επιτρέπεται να κάνω;

Η αδειοδότηση του έργου μας με την άδεια CC BY-NC-SA 4.0 σημαίνει ότι μπορείτε να:

 • Να μοιραστείτε – αντιγράψετε και να αναδιανείμετε το υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή.
 • Να προσαρμόσετε – ανασυνθέσετε, να μετασχηματίσετε και να αξιοποιήσετε το υλικό.

Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε το υλικό της EUPATI , πρέπει:

 • Να παρέχετε την κατάλληλη αναφορά, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού και των συμβαλλομένων μερών, μια επισήμανση πνευματικών δικαιωμάτων, μια επισήμανση άδειας χρήσης, μια επισήμανση αποποίησης ευθυνών και έναν σύνδεσμο προς το υλικό. Παραδείγματα δηλώσεων για την παροχή της ορθής αναφοράς δίνονται παρακάτω.
 • Να παρέχετε σύνδεσμο προς την αρχική άδεια CC BY-NC-SA 4.0- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
 • Αναφέρετε εάν τροποποιήσατε το υλικό και διατηρήστε μια ένδειξη των προηγούμενων τροποποιήσεων.
 • Εάν ανασυνθέτετε, μετασχηματίσετε ή αξιοποιείτε το υλικό, πρέπει να διαθέτετε τις συνεισφορές σας υπό την ίδια άδεια με την αρχική (CC BY-NC-SA 4.0).
 • Αποφύγετε την εφαρμογή νομικών όρων ή τεχνολογικών μέτρων που περιορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν οτιδήποτε επιτρέπει η άδεια χρήσης. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε λογικό τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υποδηλώνει ότι η EUPATI υποστηρίζει εσάς ή τη χρήση σας.

Πώς να αποδώσετε την κατάλληλη αναφορά – Παραδείγματα αναφορών

 • Κατάλληλη αναφορά στην περίπτωση χρήσης περιεχομένου της EUPATI χωρίς να έχει τροποποιηθεί τίποτα: Το “Phases of Clinical Development” από την EUPATI διατίθεται με άδεια χρήσης CC BY-NC-SA 4.0.
 • Κατάλληλη αναφορά στην περίπτωση χρήσης περιεχομένου του EUPATI που έχει τροποποιηθεί: Το “Example Publication” είναι παράγωγο του “Phases of Clinical Development” του EUPATI που χρησιμοποιείται υπό CC BY-NC-SA 4.0. Το “Example Publication” διατίθεται με άδεια χρήσης CC BY-NC-SA 4.0 από τον Συγγραφέα.

Τι ΔΕΝ επιτρέπεται να κάνω;

Να χρησιμοποιήσω το υλικό που έχει λάβει άδεια χρήσης για εμπορικούς σκοπούς. Ως εμπορική χρήση νοείται η χρήση που αποσκοπεί ή κατευθύνεται κυρίως σε εμπορικό όφελος, πληρωμή ή χρηματική αποζημίωση, η οποία θα αποτελούσε παραβίαση της άδειας χρήσης. Παρακάτω δίνονται τρία παραδείγματα εμπορικής και μη εμπορικής χρήσης.

Παραδείγματα μη εμπορικής και εμπορικής χρήσης

Η Creative Commons ορίζει τη μη εμπορική χρήση ως – “που δεν αποσκοπεί ή κατευθύνεται κυρίως σε εμπορικό όφελος ή χρηματική αποζημίωση. Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Άδειας Χρήσης, η ανταλλαγή του Αδειοδοτημένου Υλικού με άλλο υλικό που υπόκειται σε πνευματικά και παρόμοια δικαιώματα μέσω ψηφιακού διαμοιρασμού αρχείων ή παρόμοιων μέσων είναι μη εμπορική, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καταβολή χρηματικής αποζημίωσης σε σχέση με την ανταλλαγή”. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε δείτε τα παρακάτω τρία παραδείγματα χρήσης και τη γνώμη της EUPATI σχετικά με αυτά.

 • Παράδειγμα 1: “Η εταιρεία μου κάνει προσλήψεις για μια κλινική δοκιμή και θα θέλαμε να υποδείξουμε στους συμμετέχοντες το υλικό της EUPATI ως πηγή για να μάθουν πώς λειτουργεί η ανάπτυξη φαρμάκων, ή θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε το υλικό της EUPATI ως βάση για να αναπτύξουμε υλικό για την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με την ανάπτυξη φαρμάκων”. – Γνώμη της EUPATI: Μη εμπορική.
 • Παράδειγμα 2: “Θέλω να χρησιμοποιήσω το υλικό της EUPATI για τη διεξαγωγή ενός μη κερδοσκοπικού εργαστηρίου/εκπαίδευσης. Θέλω να χρεώσω στους συμμετέχοντες στο εργαστήριο ένα ποσό για να καλύψω το κόστος της διοργάνωσης του εργαστηρίου”. – Γνώμη της EUPATI: Μη εμπορική. Μπορείτε να καταβάλλετε εισφορές για την κάλυψη του άμεσου κόστους των ανέσεων του εργαστηρίου – π.χ. χώρος διεξαγωγής, ενοίκιο αίθουσας, φαγητό, ποτό κ.λπ. καθώς δεν προκύπτει “κέρδος”.
 • Παράδειγμα 3: “Θέλω να χρησιμοποιήσω το υλικό της EUPATI (ή ένα απόσπασμα του υλικού της EUPATI) για τη διεξαγωγή ενός εργαστηρίου/μαθήματος κατάρτισης. Θέλω να χρεώσω τους συμμετέχοντες με αμοιβή για να καλύψω το κόστος της εκδήλωσης και να αποκομίσω κέρδος. – Γνώμη της EUPATI: Τα συνέδρια που διοργανώνονται π.χ. από επαγγελματίες διοργανωτές συνεδρίων θα θεωρούνταν εμπορική χρήση. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση [email protected] για να συζητήσετε τις επιλογές σας.

Τα παραπάνω αποτελούν μια εύχρηστη περίληψη της άδειας χρήσης, αλλά δεν αντικαθιστούν το επίσημο νομικό κείμενο, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε και να κατεβάσετε στη διεύθυνση https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode. Λάβετε υπόψη σας ότι η άδεια χρήσης ενδέχεται να μην σας παρέχει όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης σας. Ορισμένα δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα δημοσιότητας, προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή ηθικά δικαιώματα, ενδέχεται να θέτουν περιορισμούς στη χρήση του υλικού σας. Επιπλέον, δεν είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε την άδεια χρήσης για στοιχεία του υλικού που είναι ήδη κοινό κτήμα ή όταν η χρήση σας επιτρέπεται από σχετική εξαίρεση ή περιορισμό.

Δεν είστε σίγουροι; Έχετε ακόμα ερωτήσεις;

Αν δεν είστε σίγουροι για το αν η χρήση σας εμπίπτει στις μη εμπορικές ή στις άδειες της άδειας, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση [email protected]. Σε περίπτωση υποτιθέμενης εμπορικής χρήσης, η EUPATI μπορεί να προτείνει μια λύση, όπως η απόφαση για μια έκδοση με βάση τα δικαιώματα.

[Υποσημείωση αποποίησης ευθύνης: Η εμφανιζόμενη μετάφραση δημιουργήθηκε με τη βοήθεια ενός συστήματος αυτόματης γλωσσικής επεξεργασίας.]