Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • u

 • Ulotka dołączona do opakowaniaW Unii Europejskiej produkty lecznicze muszą posiadać informacje na opakowaniu zewnętrznym i/lub bezpośrednim (etykiety) oraz ulotkę dołączoną do opakowania. Ulotka dołączona do opakowania musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla pacjenta i musi zostać pod tym kątem sprawdzona.(...)
 • Ulotka informacyjnaUlotka informacyjna w Stanach Zjednoczonych (wcześniej informacje o leku) jest to dokument znajdujący się wewnątrz opakowania leku dostępnego na receptę lub w sprzedaży odręcznej, który zawiera informacje przeznaczone dla pacjentów. W Europie informacje dla pacjentów zawiera ulotka dołączana(...)
 • Unikalny identyfikator urządzeniaUnikalny identyfikator wyrobu to unikalna liczba lub kombinacja liczb i liter, nadana wyrobowi medycznemu. Składa się z dwóch części: jedna z nich określa wyrób, natomiast druga producenta. Celem unikalnego identyfikatora urządzenia jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów: dzięki niemu(...)
 • Urządzenie do podawaniaUrządzenie używane do podawania leku lub środka terapeutycznego określoną drogą podawania (np. inhalator, plaster naskórny czy pompa infuzyjna).
 • Utajnienie alokacjiTechnika stosowana do zapobiegania błędom systematycznym związanym z kwalifikacją poprzez zatajanie sekwencji alokacji przed osobami przypisującymi uczestników w grupach interwencyjnych do momentu przypisania. Utajnienie alokacji zapobiega przed (m.in. nieświadomym) wpływaniem przez badaczy na(...)
 • Utrata (utrata z badania)Utrata z badania to utrata pacjentów podczas badania klinicznego, określana także jako odsetek pacjentów, którzy nie ukończyli badania. Przeciwieństwem ‘utraty’ jest ‘retencja’ (kontynuacja leczenia w ramach badania klinicznego).Utrata może powodować błąd systematyczny w wynikach badania,(...)
 • UżytecznośćUżyteczność lub przydatność to inaczej (postrzegana) zdolność dobra do zaspokajania potrzeb i życzeń. W ekonomice zdrowia służy do pomiaru siły preferencji pacjenta. Na przykład określa ważność różnych czynników dla pacjenta, takich jak objawy, ból i zdrowie psychiczne. Można obliczyć wpływ(...)
 • w

 • wartość pWartość p stanowiąca wartość prawdopodobieństwa jest miarą statystyczną pomiędzy 0 i 1. Służy do testowania hipotez. W badaniach klinicznych jest używana w celu wskazania, czy zaobserwowany wynik jest przypadkowy, czy też nie.Poziom istotności należy określić przed rozpoczęciem zbierania(...)
 • WchłanianieW farmakologii i farmakokinetyce wchłanianie jest procesem, w którym leki są przenoszone lub pobierane z miejsca podania (doustnie, przez inhalację, dożylnie lub domięśniowo itp.) do krwioobiegu skutkiem zjawiska kapilarnego, działania ciśnienia osmotycznego, rozpuszczalnika lub oddziaływania(...)
 • WektorW terapii genowej wektor jest metodą dostarczania DNA do komórek pacjenta. Typowym wektorem stosowanym w terapii genowej jest adenowirus. Wektor terapii genowej musi zostać zmodyfikowany, aby podjąć próbę leczenia danej choroby. Aby leczenie odniosło sukces, celem wektora muszą być właściwe(...)