Wchłanianie

« Powrót do indeksu słownika

W farmakologii i farmakokinetyce wchłanianie jest procesem, w którym leki są przenoszone lub pobierane z miejsca podania (doustnie, przez inhalację, dożylnie lub domięśniowo itp.) do krwioobiegu skutkiem zjawiska kapilarnego, działania ciśnienia osmotycznego, rozpuszczalnika lub oddziaływania chemicznego w komórkach. Może to odbywać się przez ścianę jelita, skórę lub błony śluzowe.

W szczególnych przypadkach, takich jak stosowanie terapii z wykorzystaniem podawania dożylnego, wchłanianie jest proste i w mniejszym stopniu narażone na zmienność warunków, ponieważ lek przechodzi bezpośrednio do krwioobiegu. W przypadku wstrzyknięcia dożylnego biodostępność związku wynosi 100%.

Wchłanianie jest podstawowym czynnikiem skupiającym uwagę w procesie opracowywania leków, gdyż lek musi zostać najpierw wchłonięty, aby mogły zajść odpowiednie procesy. Ponadto, profil farmakokinetyczny leku także może być znacząco zmieniony przez czynniki wpływające na wchłanianie.

« Powrót do indeksu słownika