Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • f

 • FormuleringEn formulering er en blanding af forskellige kemiske stoffer, der er sammensat efter en bestemt metode for at skabe et lægemiddel.
 • ForsøgslægemiddelEt forsøgslægemiddel er en aktiv ingrediens eller placebo, der er sammensat (forberedt) farmaceutisk til brug hos mennesker, og som testes eller bruges som komparator i et klinisk forsøg. Forsøgslægemidler har typisk endnu ikke fået markedsføringstilladelse, men de kan i nogle tilfælde være(...)
 • Forventet biologisk minimumseffektniveauDet forventede biologiske minimumseffektniveau (MABEL – minimal anticipated biological effect level) er den dosis, der forventes at være nødvendig for at opnå en biologisk effekt hos deltagere i et klinisk forsøg. Det er sikkerhedsvindue, der er baseret på en farmakologisk tærskelværdi. Det(...)
 • FrafaldFrafald er antallet af deltagere, der i løbet af et klinisk forsøg forlader dette. Det er også kendt som "frafaldsrate". Det modsatte af frafald er "fastholdelse".Frafald kan skabe skævhed (bias) i forsøgsresultater, hvis flere deltagere falder fra i en del af forsøget i forhold til en anden,(...)
 • FutilitetFutilitet er en manglende evne i et klinisk forsøg til at nå forsøgets mål.Problemer som f.eks. vanskeligheder med at rekruttere et tilstrækkeligt antal patienter kan betyde, at et forsøg ikke giver et resultat, der kan analyseres statistisk på en tilfredsstillende måde. Hvis disse problemer(...)
 • Fysisk helbredFysisk helbred er defineret som kroppens tilstand, hvor der tages højde for alt fra fravær af sygdom til fysisk form.Det fysiske helbred er afgørende for det generelle velbefindende og kan påvirkes af: Livsstil: kost, fysisk aktivitet og adfærd (f.eks. rygning) Den menneskelige biologi: en(...)
 • g

 • Generisk lægemiddelEt generisk lægemiddel er et lægemiddel, der er udviklet til at være identisk med et lægemiddel, som allerede er blevet godkendt – også kaldet "referencelægemidlet".Et generisk lægemiddel indeholder de samme aktive stoffer som referencelægemidlet, og det bruges i samme doser til at behandle de(...)
 • Genetisk modificeret organismeEn genetisk modificeret organisme (GMO) er en organisme, hvis genetiske materiale er blevet ændret på et laboratorium. Genetisk modificering sker for at fremkalde visse træk (f.eks. sygdomsresistens i afgrøder) eller for at få organismen til at lave bestemte biologiske produkter (f.eks. er(...)
 • GenmutationEine Genmutation ist die dauerhafte Veränderung in der DNS-Sequenz, die ein Gen ausmacht. Mutationen variieren in der Größe und können von einem einzigen DNS-Baustein (Basenpaare) bis hin zu einem großen Abschnitt eines Chromosoms mit mehreren Genen betreffen. Genmutationen können auf zwei(...)
 • GenomikGenomics ist der Zweig der Biologie, der das gesamte Genom eines Organismus mittels Sequenzierung, Zusammenstellung und Analyse der Funktion und Struktur der DNS untersucht. Fortschritte in der Genomforschung haben jeweils große Fortschritte im Verständnis diverser Krankheiten(...)