Bias

«Tilbage til ordlisteindeks

I kliniske forsøg er bias en systematisk afvigelse fra de reelle værdier af behandlingseffekten via bevidst eller ubevidst justering af resultaterne. Bias kan opstå som følge af elementer i forsøgsdesignet, den måde, et forsøg udføres på, eller den måde, resultaterne analyseres eller evalueres på.

Bias kan være “operationel”, når den opstår som følge af den måde, et forsøg udføres på, eller “statistical”, når den opstår på grund af et forsøgsdesign eller den måde, resultaterne analyseres eller evalueres på

Et dårligt forsøgsdesign kan f.eks. betyde, at de deltagere, der har lavere risiko for at opleve et symptom, placeres i én behandlingsarm i modsætning til en anden behandlingsarm. Hvis der udelukkes data fra bestemte deltagere på grund af viden om deres resultater, giver det også bias i et forsøg.

De vigtigste designteknikker til at undgå bias i kliniske forsøg er blinding og randomisering. Der skal også tages højde for den potentielle effekt af bias i forbindelse med statistisk analyse af forsøgsdata.

«Tilbage til ordlisteindeks