Frafald

«Tilbage til ordlisteindeks

Frafald er antallet af deltagere, der i løbet af et klinisk forsøg forlader dette. Det er også kendt som “frafaldsrate”. Det modsatte af frafald er “fastholdelse”.

Frafald kan skabe skævhed (bias) i forsøgsresultater, hvis flere deltagere falder fra i en del af forsøget i forhold til en anden, eller hvis der er forskel på, hvilke deltagere der falder fra, og hvilke deltagere der fortsætter. Frafald kan have indvirkning på, hvor anvendelige resultaterne af et forsøg er (ekstern validitet), eller på den statistiske signifikans i et forsøg.

Forskning har vist, at det kan forbedre fastholdelsen af deltagere i forsøg at bruge en kombination af flere strategier. Mange forskellige metoder kan være relevante, f.eks. at tilbyde fordele ved at deltage, give personlige påmindelser om aftaler og involvere patienterne og/eller deres pårørende i hele forsøgsdesignprocessen.

Synonymer:
frafaldsrate, frafald, frafaldsfrekvens
«Tilbage til ordlisteindeks