Futilitet

«Tilbage til ordlisteindeks

Futilitet er en manglende evne i et klinisk forsøg til at nå forsøgets mål.

Problemer som f.eks. vanskeligheder med at rekruttere et tilstrækkeligt antal patienter kan betyde, at et forsøg ikke giver et resultat, der kan analyseres statistisk på en tilfredsstillende måde. Hvis disse problemer opdages i løbet af forsøget, kan det være bedst at stoppe forsøget tidligt. Denne type beregning er kendt som en futilitetsvurdering og er en form for interimanalyse.

Det er etisk korrekt at stoppe et forsøg tidligt, når det er usandsynligt, at man vil opnå et statistisk pålideligt resultat, og dermed forhindre, at patienterne eksponeres unødigt for behandlinger eller andre interventioner. Det kan også spare tid og dermed penge.

«Tilbage til ordlisteindeks