Farmakologi

«Tilbage til ordlisteindeks

Farmakologi er studiet af lægemidler, herunder deres karakteristika, interaktioner og anvendelser, og den biokemiske og fysiologiske effekt, de har på cellen, vævet, organet eller organismen.

«Tilbage til ordlisteindeks